Oplevering en ondertekening herstructureringsfonds voor P&M Xpress

  • 0
  • maart 27, 2015

Op 6 maart jl. is het nieuwe logistiek centrum van P&M Xpress opgeleverd. Tijdens deze oplevering is ook de samenwerking in dit project met de BOM en de Gemeente Tilburg officieel bekrachtigd. Tevens is er voor de innovatieve werkwijze en vanwege herstructurering van een bestaande bedrijfslocatie, een co-financiering beschikbaar gesteld.